ADAK KURBANI

ADAK KURBANI haberinin gerçek görüntüsü.

Yazdır

Ahmet Selman 2019-07-11 19:50

ADAK KURBANI

 

Adak kurbanı, 'Şu işim olursa, oğlum gelirse, hastam iyileşirse, Allah için bir kurban keseyim.' şeklinde yapılan adaktır. Arzu ettiği şey yerine gelince, bu kişinin adağım yerine getirmesi kendisine vacib olur. Bunun yerine getirilmesi belli bir zamana tahsis edilmemişse, imkanım bulur bulmaz yerine getirmelidir.

Şu işim olursa bir koyun keseyim derse adak olmaz. Kurban keseyim derse adak olur. (Ö.N.339)

Adak için kesilen kurban etinden; adayan ve adayanın ana baba, dedesi, evladı ve torunları ile zengin kişiler yiyemezler. Hal böyle iken bazı yerlerde bu kurban, adanan yere götürülüp orada kesildikten sonra aile efradı, yakınlarından zengin olanlar da dâhil birlikte ziyafet biçiminde yediklerini görüyoruz. Böyle olunca, fukaranın hakkım yemiş olmaktadırlar ve dolayısıyla bu adak yerine getirilmiş olmaz. Yine bu konuda bazıları kurbanın etinden mesela, bir budunu tartıyla alıp parasını fakire vermek suretiyle yenebileceğini söylerler ki, bu da doğru değildir. Kurban eti tartılarak satın alınamaz. Şayet bilmeden bir miktar yenilmiş olursa yediğinin kıymeti fakire verilir. Ama bilerek böyle yapılamaz.  (M. Varlı İlmihali, Diyanet ilmihali, M. Emre fetvalar, -Dürer Haşiyesi)

Ancak, kasap bulunmayan beldede kesilirken, hamile kadının veya laf anlamaz küçük çocuğun cam çekmiş olması halinde, yedirilip bedeli fakire verilebilir.

Sığır kurbanı adağında bulunan bunun dışında keseceği kurbanla borçtan kurtulamaz. Ancak buna gücü yetmeyenin bir koyun kesmesinin yeterli olacağı görüşü de vardır.

Sığır kurbanı adayan kişinin sığır yerine yedi koyun-keçi kurbanı kesmek isterse, bunun cevazında muhtelif görüşler varsa da bunun en isabetlisi koyunların değeri sığır hayvanı değerinde ise yeterli olur.

Yedi koyun kurbanı adağı yerine bir sığır kesmesi yeterli olmaz.

Zira sığır yedi hisselik ise de yedi kurban değil bir kurbandır.

Koyun kurbanı adayan kişi sığıra ortak olabili ancak etini fukaraya tasattuk etmesi gerekir.

Sığır kurbanı adağında bulunanın, bunun dışında keseceği küçük baş hayvanla borçtan kurtulamaz. Ancak buna gücü yetmeyenin bir koyun kesmesinin yeterli olacağı görüşü de vardır.

Sığır kurbanı adayan kişinin sığır yerine yedi koyun-keçi kurbanı kesmek isterse bunun cevazında muhtelif görüşler varsa da en isabetlisi, koyunların değeri sığır hayvanı değerin¬de ise yeterli olur.

Yedi koyun kurbanı adağı yerine bir sığır kesmesi yeterli olmaz. Zira sığır yedi hisselik ise de yedi kurban değil bir kurbandır.

Koyun kurbanı adayan kişi sığıra ortak olabilir, ancak etini fukaraya tasadduk etmesi gerekir.